1828-1902 Anker Hegaards Jenstøberi

Blaagaardskvarter.dk

1828-1902 Anker Hegaards Jernstøberi

Jernstøberiet i 1890erne

 

Anker Heegaard's Jærnstøberi og Maskinfabrik var en dansk industriel virksomhed, som var grundlagt i 1828 af Matthias Anker Heegaard (1776-1837), der i 1804 havde nedsat sig som isenkræmmer og i 1828 anlagde et jernstøberi på den nuværende Blågårds Plads på Nørrebro.

Hans to sønner, Christian August Heegaard og Steffen Peder Anker Heegaard (1815-1893) overtog i 1837 jernstøberiet, som sidstnævnte i 1857 udvidede ved køb af statens jernstøberi på Frederiksværk, anlagt i 1756 af generalmajor Johan Frederik Classen (1725-1792).

Sønnerne overdrog i 1884 fabrikken til sønnerne Mathias Anker Heegaard d.y. (1837-1905), Louis Carl Heegaard (1845-1914), Henning Frederik Christian Mathias Anker Heegaard (1858-1910) samt svigersønnen Bjørn Stephensen (1855-1940), som havde ægtet Anker Heegaards (d.æ.) datter.

I 1918 blev fabrikken omdannet til aktieselskab A/S Anker Heegaard og i 1930 indgik den i De Forenede Jernstøberier.

Fabrikken var i mange år en af de største virksomheder på Nørrebro, men også stærkt forurenende. Kommunen køber området den 16. januar 1899, og anlægger Blågårds Plads på området, som blev et tiltrængt åndehul.

 

Blågårdsgade 20, Anker Heegaards jernstøberi, set fra Blågårdsgade.

Til venstre Bagergade. 1898. Foto: Johannes Hauerslev.

Anker Heegaards Jernstøneri på nuværende Blågårds Plads fra Stadsinginørens fotosamling, taget i 1885. Set fra Todesgade mod i baggrundenBlågårdsgade. Til højre den nu forsvundne Bagergade. Her er link til originalbilledet fra Stadsinginørens fotosamling

Lokalforeningen Blaagaards Kvarter